Potrzebujesz od nas zaświadczenia o zatrudnieniu lub dochodach?

Złóż wniosek!

Wniosek on-line

zaloguj się do Konta Pracownika i złóż wniosek online

otwórz Konto Pracownika

Wniosek papierowy

pobierz wniosek, uzupełnij go i wyślij na adres: zaswiadczenia@jobmangroup.pl

pobierz druk wniosku

Opłaty

Wnioskujący ma prawo do otrzymania bezpłatnie w każdym miesiącu kalendarzowym:

  • jednego zaświadczenia o zatrudnieniu
  • jednego zaświadczenia o dochodach
  • jednego dokumentu potwierdzającego fakt zgłoszenia lub wyrejestrowania w ZUS siebie lub członków rodziny

Każdy kolejny wniosek o wystawienie zaświadczenia złożony w danym miesiącu kalendarzowym będzie realizowany po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 PLN.

Opłatę należy wpłacić na rachunek: BANK PEKAO S.A. 93 1240 2294 1111 0010 7539 3734

W tytule przelewu opłaty należy podać: imię i nazwisko oraz nr pesel. Zaświadczenia będą realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

Terminy

Zaświadczenie w formie elektronicznej wystawiane jest w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.

Dla wniosku on-line zaświadczenie udostępniane jest do pobrania na Koncie Pracownika, dla wniosku papierowego zaświadczenie wysłane jest na adres e-mail z wniosku.

Wnioskodawca ma obowiązek zapoznać się z wystawionym Zaświadczeniem i zaakceptować jego poprawność - poprzez Konto Pracownika lub wysyłająć wiadomość zwrotną o treści „AKCEPTUJĘ” na adres: zaswiadczenia@jobmangroup.pl

Akceptacja zaświadczenia w formie elektronicznej jest niezbędne w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia w formie papierowej, za pośrednictwem poczty.

Kontakt

W sprawie zaświadczeń prosimy o kontakt z działem Kadry i Płace Jobman Group Sp. z o.o.

Reklamacje dotyczące treści wystawionego zaświadczenia należy składać w terminie do 3 dni od otrzymania zaświadczenia w formie elektronicznej. Reklamacje należy składać drogą mailową lub telefoniczną.

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy