Potrzebujesz od nas zaświadczenia o zatrudnieniu lub dochodach?

Złóż wniosek!

Wniosek on-line Jobman Group

zaloguj się do Konta Pracownika i złóż wniosek online

otwórz Konto Pracownika Jobman Group

Wniosek on-line Jobman

zaloguj się do Konta Pracownika i złóż wniosek online

otwórz Konto Pracownika Jobman

Opłaty

Wnioskujący ma prawo do otrzymania bezpłatnie w każdym miesiącu kalendarzowym:

  • jednego zaświadczenia o zatrudnieniu
  • jednego zaświadczenia o dochodach
  • jednego dokumentu potwierdzającego fakt zgłoszenia lub wyrejestrowania w ZUS siebie lub członków rodziny

Każdy kolejny wniosek o wystawienie zaświadczenia złożony w danym miesiącu kalendarzowym będzie realizowany po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 PLN.

Opłatę należy wpłacić na rachunek: BANK PEKAO S.A. 93 1240 2294 1111 0010 7539 3734

W tytule przelewu opłaty należy podać: imię i nazwisko oraz nr pesel. Zaświadczenia będą realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

Terminy

Zaświadczenie w formie elektronicznej wystawiane jest w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.

Zaświadczenie udostępniane jest do pobrania na Koncie Pracownika.

Wnioskodawca ma obowiązek zapoznać się z wystawionym Zaświadczeniem i zaakceptować jego poprawność poprzez Konto Pracownika.

Akceptacja zaświadczenia w formie elektronicznej jest niezbędne w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia w formie papierowej, za pośrednictwem poczty.

Kontakt

W sprawie zaświadczeń prosimy o kontakt z konsultantem pod numerem:

Reklamacje dotyczące treści wystawionego zaświadczenia należy składać w terminie do 3 dni od otrzymania zaświadczenia w formie elektronicznej. Reklamacje należy składać drogą mailową lub telefoniczną.

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy