Jobman Group Sp. z o.o.

NIP: 675-13-13-530
Regon: 356832851
KRS: 0000211761

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 10 198 851,95 PLN
Wpis do rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia nr 2163

Szukasz Pracy?

Zrób pierwszy krok i zgłoś się do nas!


Przetwarzanie danych osobowych

Aby uzyskać informacje na temat jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Jobman Group Sp. z o.o., w szczególności realizacji praw osób, których dane osobowe przetwarza Spółka, należy skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:
adres e-mail: ochronadanych@jobmangroup.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Jobman Group Sp. z o.o., Bociana 22a, 31-231 Kraków

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy