Dbamy o zrównoważony rozwój i stosowanie przyjętych zasad etycznych w naszej firmie, aby zapewniać najwyższą jakości obsługi

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju naszej firmy została oparta na następujących założeniach:

  • Wolność i prawa człowieka
  • Użyteczność społeczna
  • Bezpieczeństwo pracownika
  • Troska o środowisko
  • Zarządzanie przez wartości

Polityka zrównoważonego rozwoju - Jobman Group sp. z o.o. oraz Jobman sp. z o.o.

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

Podstawowymi zasadami, którymi kierują się firmy z grupy Jobman Group jest otwartość w działaniu, transparentność, postępowanie według zasad „fair play” oraz upraszczania procesów współpracy. Wskazane wartości mają budować i rozwijać spółkę w zakresie:

  • Odpowiedzialności za nasze działania i ich efekty.
  • Budowy relacji z klientami.
  • Rozwiązywania problemów pojawiających się podczas współpracy.
  • Pracy w poszanowaniu każdego pracownika, klienta oraz dostawcy.
  • Nieustanego wprowadzania innowacji mających na celu podnoszenie jakości współpracy z klientami oraz dostawcami, przede wszystkim w zakresie upraszczania tych procesów.

Kodeks etyczny - Jobman Group oraz Jobman sp. z o.o.

Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Regulamin przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy