Dokładamy wszelkich starań, by nasze działania były zgodne z najwyższymi standardami, co potwierdzają stosowne certyfikaty

Certyfikat Marszałka Małopolski

Wydany przez Marszałka Województwa Małopolskiego certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Dokument uprawnia Jobman Group Sp. z o.o. do świadczenia usług w zakresie: pośrednictwa pracy (w tym kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych), poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.

Pierwszego wpisu do rejestru dokonano w 2005 roku.

Jakość ISO

W 2014 r. wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008.

W wyniku audytu certyfikującego przeprowadzonego przez Lloyd’s Register Quality Assurance, w dniu 29 września 2014 roku uzyskaliśmy decyzję zatwierdzającą, a tym samym certyfikat ISO 9001:2008.

Zakres certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001:2008 obejmuje: udostępnianie pracowników tymczasowych oraz świadczenie usług rekrutacyjnych i outsourcingu personalnego.

Certyfikat SAZ

Jesteśmy certyfikowanym członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia – branżowej organizacji pracodawców zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług Human Resources.

Celem SAZ jest m.in. kreowanie właściwego kierunku rozwoju branży, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa. Komisja Etyki funkcjonująca w ramach SAZ działa na rzecz tworzenia przejrzystych i jednolitych zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia na rynku pracy. Jej działania ukierunkowane są też na rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy agencjami członkowskimi lub agencjami i ich Klientami.

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy