Jobman Group Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o złożenie zapytania ofertowego na adres sprzedaz@jobmangroup.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza

NIP: 675-13-13-530
Regon: 356832851
KRS: 0000211761

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 10 198 851,95 PLN
Wpis do rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia nr 2163

Szukasz Pracownika?

Zrób pierwszy krok i skontaktuj się z naszym doradcą za pośrednictwem formularza

dołącz do grona naszych Kontrahentów