Jobman Group Sp. z o.o.

NIP: 675-13-13-530
Regon: 356832851
KRS: 0000211761

Орган регистрации: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
Размер уставного капитала: 10 198 851,95 PLN
Запись в реестр Cубъектов Ведущих Деятельность Агентства по трудоустройству № 2163

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy