18.04.2024

To musisz wiedzieć o agencji pracy tymczasowej

Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące pracy tymczasowej.

Czym jest agencja pracy tymczasowej?

Na początek odpowiedzmy na najważniejsze pytanie, czyli co to jest agencja pracy tymczasowej? Tak więc, agencja (którą jest m.in. Jobman Group Sp. z o.o.) to przedsiębiorstwo, które rekrutuje i zatrudnia osoby o określonych umiejętnościach, a następnie deleguje je do pracy do innego przedsiębiorstwa, z którym ma podpisaną umowę. Dokładne zasady określone zostały w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiupracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 360).

Działanie agencji w praktyce

Zobrazujmy to: Jobman Group Sp. z o.o., czyli agencja pracy tymczasowej, rekrutuje i zatrudnia na podstawie umowy o pracę tymczasową Pana Janka. Pan Janek jest więc pracownikiem tymczasowym, któremu Jobman Group wypłaca wynagrodzenie, odprowadza należne składki i podatki – jednym słowem odpowiada za wszystkie kwestie administracyjno-prawne. Pan Janek nie pracuje jednak w Jobman Group, ale jest oddelegowany do pracy u tzw. Pracodawcy Użytkownika (np. Fabryki Mebli). Dzieje się to na podstawie umowy zawartej między Jobman Group a Fabryką Mebli. 

Sprawdź zanim podpiszesz umowę

Aby podmiot mógł legalnie działać na polskim rynku jako agencja pracy tymczasowej, musi spełniać kilka warunków:

  • brak zaległości w opłacaniu podatków
  • brak zaległości w opłacaniu składek do ZUS
  • nie może być karany za określone przestępstwa
  • nie może być podmiotem, wobec którego otwarta została likwidacja
  • nie może być podmiotem, który ogłosił upadłość

Spełnienie m.in. tych wymogów potwierdza odpowiedni certyfikat, wydawany przez marszałka województwa, na terenie którego znajduje się siedziba agencji. Certyfikat uprawnia dane przedsiębiorstwo do świadczenia usług agencji pracy tymczasowej i jest gwarancją, że dana agencja działa zgodnie z prawem.

Zanim więc podpiszesz umowę z agencja – sprawdź, czy jest ona wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie pod adresem: stor.praca.gov.pl


powrót do listy

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy