17.03.2017

Co to jest praca tymczasowa?

Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące pracy tymczasowej.

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia uregulowana Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jej cechą specyficzną jest to, że są w nią zaangażowane trzy podmioty:

  • pracownik tymczasowy
  • agencja pracy tymczasowej 
  • klient agencji pracy tymczasowej, czyli tzw. pracodawca użytkownik


Jak to działa w praktyce?

Pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i oddelegowany do pracy u pracodawcy użytkownika. Formalnym pracodawcą jest agencja – to z nią pracownik tymczasowy zawiera umowę. Agencja przejmuje również wszystkie kwestie administracyjno-prawne związane z realizacją umowy – nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki. 

Zobacz, co powinieneś wiedzieć o agencji pracy tymczasowej, zanim zaczniesz współpracę!


Jakie są formy zatrudnienia w przypadku pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników tymczasowych na podstawie umowy na czas określony lub - jeżeli praca tymczasowa nie miałaby mieć cech stosunku pracy – dopuszcza się zawieranie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

Zobacz, czym różni się umowa o pracę tymczasową od umowy o pracę


Na jaki okres zawierana jest umowa o pracę tymczasową?

Często uważa się, że praca tymczasowa to praca tylko o charakterze dorywczym. Rzeczywiście, umowa o pracę tymczasową zawierana jest na czas określony, ale okres ten może wynosić kilka godzin czy dni, ale również nawet 18 miesięcy (tak długo -wedle ustawy - pracownik tymczasowy może pracować u jednego pracodawcy w ciągu 36 miesięcy).


Jakie zadania można wykonywać na umowę o pracę tymczasową?

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wymienia zadania:

  • o charakterze okresowym, sezonowym, doraźnym, lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop?

Tak. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. 


Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do emerytury?

Tak, okres zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową zostaje uwzględniony przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty i jest wliczany do stażu pracy.


Czy pracownik tymczasowy może iść za darmo do lekarza?

Tak. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę tymczasową mają prawo do bezpłatnego leczenia, ponieważ mają opłacani wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składkę na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. 


Czy pracownik tymczasowy ma prawo do zasiłku chorobowego?

Pracownik tymczasowy jest objęty ubezpieczeniem chorobowym po 30 dniach nieprzerwanego wykonywania pracy tymczasowej. Nieprzerwanego w tym wypadku oznacza, że przerwa między kolejnymi umowami nie może być dłuższa niż 30 dni. 


Czy pracownik tymczasowy może być traktowany gorzej niż osoba pracująca w tej samej firmie na etacie?

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych gwarantuje, że pracownicy tymczasowi nie mogą być traktowani mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy etatowi, którzy mają podobny staż pracy i są zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku. Oznacza to m.in., że pracownik tymczasowy powinien zarabiać tyle samo, co osoba o podobnym stażu pracy i na podobnym stanowisku, zatrudniona na etacie.powrót do listy

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy