18.04.2024

Czym jest praca tymczasowa?

Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące pracy tymczasowej.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia uregulowana Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jej cechą specyficzną jest to, że są w nią zaangażowane trzy podmioty:

  • pracownik tymczasowy
  • agencja pracy tymczasowej 
  • klient agencji pracy tymczasowej, czyli tzw. pracodawca użytkownik


Jak to działa w praktyce?

Pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i oddelegowany do pracy u pracodawcy użytkownika. Formalnym pracodawcą jest agencja – to z nią pracownik tymczasowy zawiera umowę. Agencja przejmuje również wszystkie kwestie administracyjno-prawne związane z realizacją umowy – nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki.

Na jakiej podstawie zatrudnia się pracowników tymczasowych?

Pracowników tymczasowych zatrudnia agencja pracy tymczasowej:

  • na podstawie umowy o pracę na czas określony;
  • na podstawie umowy prawa cywilnego można też kierować osoby niebędące pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy tymczasowej.


Na jaki okres zawierana jest umowa o pracę tymczasową?

Często uważa się, że praca tymczasowa to praca tylko o charakterze dorywczym. Rzeczywiście, umowa o pracę tymczasową zawierana jest na czas określony, ale okres ten może wynosić kilka godzin czy dni, ale również nawet 18 miesięcy (tak długo -wedle ustawy - pracownik tymczasowy może pracować u jednego pracodawcy w ciągu 36 miesięcy).


Jakie zadania można wykonywać na umowę o pracę tymczasową?

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wymienia zadania:

  • charakterze okresowym, sezonowym, doraźnym, lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop?

Tak. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika. 


Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do emerytury?

Tak, okres zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową zostaje uwzględniony przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty i jest wliczany do stażu pracy.
powrót do listy

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy