24.03.2017

Poznaj zalety pracy na zlecenie

Świadczenie usług na umowę zlecenie często wywołuje wyłącznie negatywne skojarzenia. Tymczasem jest to unormowana prawnie forma zatrudnienia, która ma swoje zalety. Zobacz, czym charakteryzuje się umowa zlecenie i jakie są jej plusy dla zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilno-prawnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest ona zawierana na czas określony, a jej przedmiotem jest najczęściej konkretna usługa. W umowie tej liczy się staranne wykonanie zleconego działania, a nie jego końcowy efekt (ten jest kluczowy w umowie o dzieło). Zleceniobiorca ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Minusy umowy zlecenie są często wymieniane: nie podlega ona Kodeksowi pracy, dlatego nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące np. prawa do urlopu czy świadczeń gwarancyjnych (np. za czas choroby lub macierzyństwa). Rzadko mówi się o tym, że taka forma zatrudnienia ma swoje plusy. Oto one:

  • swoboda zawierania i rozwiązywania umowy (bez okresu wypowiedzenia, jeżeli nie określono go w umowie), co jest istotne zwłaszcza dla osób szukających dodatkowego zajęcia na krótki okres czasu
  • duża elastyczność związana z tym, że pracodawca nie może nakazać wykonywania zlecenia w określonym miejscu i czasie, w tym brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy - co pozwala na pogodzenie pracy* z innymi obowiązkami (np. studia, praca na umowę o pracę)
  • brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę
  • gwarancja minimalnej stawki godzinowej wynoszącej w 2017 r. 13 zł brutto / godz.
  • brak składek ZUS w stosunku do uczniów / studentów zleceniobiorców (do 26. roku życia) 
  • jeżeli umowa zlecenie zawarta jest na okres dłuższy niż miesiąc, zleceniodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy w każdym przepracowanym przez niego miesiącu
  • zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, dzięki czemu zyskuje prawo do zasiłku chorobowego w razie choroby

Czy warto zatem zawierać umowy zlecenie? Oczywiście jest to kwestia indywidualna. Z pewnością jest to dobra opcja dla osób, którym zależy na elastyczności i swobodzie, które szukają dodatkowego zajęcia po godzinach pracy etatowej lub chcą godzić różne obowiązki w ciągu tygodnia (czyli np. studentów chcących się uczyć i jednocześnie zdobywać doświadczenie zawodowe i cenny wpis do CV).

* pod pojęciem praca rozumie się zatrudnienie osoby do wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę - w ramach wykonywania pracy tymczasowej lub umowy prawa cywilnego, np. umowy zlecenia.,>


powrót do listy

zobacz oferty pracy w Twojej okolicy